SK-CONSULTING

INTEGRATION

Обчислювальні інфраструктурні рішення

- Побудова систем зберігання даних.

Ми вибудовуємо як апаратні, високотехнологічні рішення від лідерів ринку СЗД, так і інноваційні програмні рішення для забезпечення відмовостійких, надійних і продуктивних сховищ даних.

- Оптимізація та модернізація серверної інфраструктури.

Ми пропонуємо не просто заміну серверів, а оптимальне рішення з точки зору витрат, продуктивності, масштабованості і звичайно ж управління. При виборі рішення ми спираємося на персоналізований підбір за необхідними вимогами і бюджету замовника.

- Віртуалізація серверної інфраструктури, робочих станцій, додатків.

Віртуалізація - це ефективний спосіб значно заощадити ресурси. А саме: різко скоротити кількість серверів, зменшити число працівників, їх обслуговуючих і вивільнити робочі площі для інших потреб. Це найбільш вдале рішення для будь-якої ІТ інфраструктури. У даному компоненті ми спираємось на досвід світових лідерів VmWare ESXI, Microsoft HyperV і Citrix XenServ.

- Побудова систем резервного копіювання та відмовостійкості.

Забезпечення резервного копіювання і відновлення - це одне з головних вимог бізнесу. Ми пропонуємо тільки найкращі засоби резервного копіювання і відновлення даних на основі програмних або програмно-апаратних комплексів, розроблених лідерами індустрії IT.

- Забезпечення енергозбереження та кондиціонування.

Безумовно одна з найважливіших задач, вирішення якої, дозволяє забезпечити працездатність підприємства, адже питання енергоспоживання і тепловиділення безпосередньо пов'язані з працездатністю обладнання.

Побудовані нами обчислювальні системи вже дозволили нашим замовникам отримати надійність, доступність, масштабованість і, як наслідок, безпеку бізнесу. Забезпечивши розумні інвестиції та успішний розвиток.

 • Ми допомагаємо знайти оптимально ефективні рішення і скоротити витрати на зберігання даних, пропонуючи сучасні технології та нові підходи.
 • Ми аналізуємо і допомагаємо нашим замовникам використовувати обчислювальні ресурси більш ефективно внаслідок скорочення простоїв і розподілу навантаження.
 • Ми робимо інфраструктуру більш доступною і гнучкою внаслідок віртуалізації її компонентів.
 • Ми мінімізуємо ризики бізнесу забезпечуючи безперервність і швидке відновлення в критичних ситуаціях.
 • Ми вирішуємо питання катастрофостійкості і надійності обчислювальних систем.
 • Організація резервного зберігання даних віртуальної інфраструктури, а також поштової системи Microsoft Exchange (аграрна компанія, більше 15 000 співробітників).
 • Побудова онлайн реплікації даних між основним і резервним майданчиком (фінансова компанія, більше 1000 співробітників)
 • Міграція 80-ти робочих станцій на VDI з підтримкою нульових клієнтів (лізингова компанія, більше 500 співробітників)
 • Організація ЦОД (blade server / storage / Network). (фінансова компанія, більше 1000 співробітників)

Мережева інфраструктура

- Створення та модернізація LAN / WAN мереж

Ми пропонуємо створення і модернізацію мультисервісних корпоративних мереж, що дозволяють отримати сучасний і ефективний інструмент для задоволення існуючих і перспективних потреб бізнесу, що розвивається. Наші рішення здатні забезпечити конвергенцію, яка дозволяє реалізувати передачу різноманітних даних, у тому числі і голоси по каналах єдиної керованої мережі.

- Бездротові мережі WLAN

Розробляючи бездротові мережі ми пропонуємо максимально ефективні рішення за рахунок:

 • аналізу і попереднього дослідження периметра радіоефіру;
 • підбору і тестування надійного устаткування;
 • інтеграції і налаштування всіх необхідних служб;
 • забезпечення безпеки та конфіденційності.
- Віртуальні мережі VLAN

Впровадження віртуальних мереж дозволяє створювати єдину мережеву інфраструктури філій, об'єднуватися з мережами партнерів, забезпечувати віддалену роботу співробітників, захищати передані дані, організувати доступ до внутрішніх ресурсів через веб-браузер. Ці рішення дозволяють вирішувати завдання функціонування розподіленої мережі як єдиного цілого.

- Мережева інфраструктура ЦОД

Запровадження програмно-конфігуруємої мережевої інфраструктури (Software-Defined Networks, SDN), дозволяє отримати максимальний результат від роботи ЦОД. Віддалене програмування функцій комутаторів (OpenFlow), перехід від IPv4 до IPv6 є частинами рішення по створенню повністю інтегрованого, програмно-конфігуруємого центру обробки даних, який об'єднує мережі, сервери і систему зберігання даних.

- Структурні кабельні мережі

Побудова СКМ являє собою основу для всієї мережевої інфраструктури компанії, тому ми проектуємо і монтуємо дані мережі "під ключ", готуючи основу для продуктивних надійних мереж передачі даних.

Забезпечуючи продуктивні і надійні канали доставки служб і критичних додатків ми вирішуємо:

 • Основну задачу бізнесу - забезпечення пропускної здатності;
 • Питання надійності каналів передачі інформації;
 • Завдання конфіденційності та доступності даних;
 • Проблеми оптимізації потоків інформації.
 • Побудова корпоративної бездротової мережі з реалізацією концепції BYOD. (Аграрна компанія, більше 300 співробітників)
 • Організація конвергентної мережі в ЦОД (фінансова компанія, більше 1000 співробітників).
 • Організація WAN захищеного периметра. (мережа роздрібних магазинів, більше 50 філій).

Забезпечення інформаційної безпеки

- Міжмережеві екрани (firewall)

У даному напрямку ми робимо акцент на міжмережеві екрани нового покоління (NGFierwall), в основі яких лежить ідентифікація додатків, користувачів і загроз. Пропонуючи рішення ми звертаємо увагу наших замовників на такі ключові моменти:

 • Ідентифікація додатків, а не тільки портів;
 • Ідентифікація користувачів, а не тільки IP-адрес;
 • Аналіз контенту в режимі реального часу;
 • Спрощення керування політиками;
 • Формування логічного периметра;
 • Забезпечення мультигігабітної пропускної здатності.
- Системи запобігання вторгнень (IPS)

Даний компонент мережевої безпеки надає інформацію про всі потоки даних, що надходять в корпоративну мережу і дозволяє більш ефективно застосовувати засоби захисту інформації проти ворожих впливів, використовувати різні методи виявлення вторгнень (сигнатури, декодування протоколів, аналіз аномалій, виявлення сканерів, адаптивне застосування сигнатур), проводити аналіз і кореляцію подій на предмет наявності шаблонів, що відображають зловживання чи незвичайні особливості «поведінки».

- Системи запобігання DDoS атак

Ми пропонуємо програмні і апаратні рішення щодо забезпечення захисту від DDoS атак. Рішення забезпечують організаціям захист, блокують широкий спектр атак в лічені секунди, при цьому легко адаптуються під конкретне мережеве середовище компанії.

- Інтернет шлюзи широкого використання

(Proxy Servers, Web / Email Security gateway)

Ми пропонуємо побудову апаратно-програмних комплексів для організації захисту корпоративної пошти організації, а також забезпечення захищеного доступу до зовнішньої мережі (Інтернет) з локальної.

- Захист Web додатків

- На сьогоднішній момент Web-додатки, через свою доступності до цінної інформації, є однією з основних цілей для атак різного роду. Для запобігання складних і розподілених атак ми пропонуємо нашим клієнтам найсучасніші системи WAF (Web Application Firewall). Наші рішення дозволяють захистити будь-які веб-додатки, включаючи SQL-ін'єкції, XSS, і CSRF і максимально знизити ризики проникнення до важливих даних через веб.

- Захист від витоків конфіденційної інформації

-DDoS (Distributed Denial of Service) - може призвести до недоступності будь-якого ресурсу - від невеликого інформаційного сайту, до великого інтернет-магазину або поштового сервера. Тому ми приділяємо цьому рішенню особливу увагу і допомагаємо нашим клієнтам вибудовувати надійний, ешелонований захист мережевих ресурсів від атак типу «відмова в обслуговуванні», що застосовуються сучасними кіберзлочинцями. Наші рішення дозволяють забезпечити своєчасне виявлення, аналіз і і фільтрацію трафіку, що забезпечує повнофункціональний захист від атак DDoS всіх видів, включаючи абсолютно нові різновиди.

- Безпека кінцевих пристроїв

У даному напрямку наша компанія приділяє пильну увагу захисту кінцевих пристроїв від цільових атак (APT, Advanced Persistent Threats) спрямованих на конкретні об'єкти або галузі оскільки вони враховують специфіку компанії, або сферу діяльності в цілому, мають спрямовану специфіку впливу і несуть в собі катастрофічні наслідки.

- Захист SCADA мереж

Дане рішення спеціально розроблено для захисту промислових автоматизованих систем, які використовуються для централізованого моніторингу та управління виробничими процесами. (приклад системи розподілу води, нафти, природного газу, енергії і т.д.). Наше рішення забезпечує: повну видимість трафіку на L7-рівні, гранульований контроль додатків, користувачів і протоколів, сегментизацію мережі в залежності від потреб бізнес-процесів.

Ми готові брати на себе відповідальність за безпеку даних наших клієнтів. Слідуючи основним вимогам сучасної кібербезпеки, ми будуємо надійні системи, що дозволяють захистити дані наших замовників не тільки від зовнішніх загроз, але і забезпечити безпеку всередині організації.

Наші рішення дозволяють:

 • Запобігати атакам ззовні і визначати вразливості мереж передачі даних.
 • Захищати конфіденційні дані від витоку з "особистих" email, по skype, копіювання на зовнішні носії і не тільки.
 • Моніторити і обмежувати використання Web ресурсів.
 • Захистити додатки, користувачів і поштові системи від шкідливого ПЗ
 • Мінімізувати ризики і підвищити надійність бізнесу.
 • Захист мобільних пристроїв з можливістю віддаленого управління і відстеження (100+ пристроїв)
 • Захист ядра мережі в ЦОД зі створенням DMZ зони з шифруванням між майданчиками.
 • Організація 802.1х (100+ пристроїв)

Рішення для бізнесу

- Побудова ip-телефонії, call-центрів і систем зворотного зв'язку з клієнтом.

Ми пропонуємо побудову IP-телефонії, що скорочує витрати і підвищує продуктивність бізнесу внаслідок інтеграції мережі передачі даних з телефонною мережею в єдину інфраструктуру. Побудову сучасних call центрів і систем зворотного зв'язку з клієнтом, що підвищують якість обслуговування, оперативність надання інформації і вирішення завдань клієнтів.

- Відеоконференцзв'язок і системи спільної роботи користувачів

Рішення з впровадження ВКЗ скорочують як тимчасові, так і фінансові витрати на наради, відрядження, навчання співробітників і, в підсумку, - підвищують ефективність бізнесу. Дані рішення дозволяють сучасному бізнесу долати географічні бар'єри і забезпечувати якісну комунікацію з потенційними партнерами по всьому світу. Рішення з організації спільної роботи це не тільки організація корпоративної пошти та електронного документообігу, це й ефективні інструменти в сфері управління проектами, корпоративними ресурсами, спільними процесами. У реалізації даних завдань ми в обов'язковому порядку використовуємо наших програмістів з департаменту розробки.

- Системи моніторингу, управління та контролю

Даному компоненту наша компанія приділяє особливу увагу, тому вирішення даних завдань дозволяє отримувати життєво важливу інформацію про стан бізнесу та його зміни. До даних рішенням ми відносимо:

 • Створення комплексних рішень з моніторингу всіх компонентів ІТ інфраструктури (мережа, додатки, СЗД, web ...)
 • Моніторинг бізнес процесів і компонентів бізнесу (підрозділів, департаментів, проектів, ефективність напрямків бізнесу).
- Прикладні системи автоматизації бізнес-процесів

У даному напрямку наша компанія має істотну перевагу, тому має у своїй структурі підрозділ розробки, здатний як створити спеціалізоване рішення під потреби клієнта, так і доопрацювати існуюче на ринку рішення. Володіючи знаннями в області рішень інтеграції та залучаючи власних розробників ми здатні реалізовувати найскладніші ІТ проекти.

Наші рішення дозволяють робити бізнес ефективніше і швидше!

Автоматизація окремих процесів може дати серйозну конкурентну перевагу, а прискорення взаємодії з внутрішніми і зовнішніми замовниками - гнучкість та оперативність.

Реалізація даних проектів дозволяє:

 • Скоротити витрати, час на відрядження та організацію: нарад з віддаленими офісами; презентацій замовниками; навчання персоналу;
 • Скоротити витрати на зв'язок, зробити співробітників більш мобільними, а взаємодію з клієнтами більш ефективною;
 • Завжди відстежувати стан критичних вузлів і оперативно визначати причини аварійних зупинок бізнесу;
 • Скорочувати час на узгодження оперативних питань;
 • Максимально автоматизувати і прискорити процеси на підприємстві.
 • Побудова IP телефонії на підприємстві (1500+ користувачів)
 • Організація call-центру (15+ операторів)
 • Відеоконференцзв'язок між співробітниками (7 філій)
 • Створення спеціалізованого ПЗ з контролю виконання провайдерами зв'язку умов SL
 • Створення спеціалізованого ПЗ з автоматизації інвентаризації та обліку ТМ
 • Автоматизація взаємодії підрядника і виконавця створення клієнт- серверного ПЗ HelpDes

Консалтинг

- Проектування та документування

Ми надаємо послуги з розробки проектів в галузі ІТ. Ми пропонуємо наступні варіанти реалізації:

 • Реалізація проекту "під ключ" - Клієнт отримує повністю функціональне і підтримуване рішення "з одних рук";
 • Реалізація в якості генерального підрядника або системного інтегратора - несемо повну відповідальність за реалізацію проекту, забезпечуємо ефективність рішень субпідрядників, виступаємо координатором в рамках реалізації проекту і в процесі експлуатації впровадженого рішення;
 • Забезпечуємо консультативну підтримку реалізації проекту, яка здійснюється самим Клієнтом або третьою стороною - виступаємо на боці нашого Клієнта, захищаємо його інтереси;
 • Проводимо документування вже реалізованих третьою стороною проектів.
- Аудит і відповідність вимогам

Фахівці нашої компанії виконують роботи з проведення комплексного аудиту компонентів ІТ-інфраструктури, що дозволяє оптимізувати роботу і підвищити надійність, а також перевірку на відповідність "Best Practice" від світових виробників. Бізнес аналітики та консультанти виконують аналіз з погляду ефективності бізнесу і пропонують рішення з оптимізації бізнесу та надають рекомендації щодо впровадження тих чи інших продуктів (проектів).

- Підтримка і супровід

Компанія несе відповідальність за впроваджувані рішення та надає послуги з підтримки і супроводу як впроваджених проектів, так і існуючих у клієнта рішень забезпечуючи необхідні вимоги доступності.

- Аутсорсинг ІТ процесів

Аутсорсинг на сьогодні - це спосіб скорочення витрат. Все більше компаній передають в наші руки частину своїх процесів, окремих служб, завдань і навіть проектів, отримуючи при цьому своєчасне якісне виконання і відповідність очікуванням.

Наші консалтингові послуги спрямовані на підвищення ефективності підприємств і дають можливість звільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб сконцентрувати зусилля на веденні основного бізнесу та розвитку нових напрямків в ньому.

Рішення щодо проведення аудиту допоможуть актуалізувати і привести у відповідний вигляд будь-які компоненти ІТ інфраструктуру підприємства та оцінити реальну картину і перспективу для власників і керівників бізнесу.

Повний комплекс консалтингових послуг з проектування, впровадження та супроводу рішень різного роду забезпечують високу ймовірність ефективності впровадженого рішення.

 • Аутсорсинг системи моніторингу мережевої інфраструктури роздрібної рітейл мережі торгових точок. (50+ точок продажів)
 • Комплексний, незалежний аудит ІТ інфраструктури з наданням рекомендацій та оціночних таблиць для керівництва (фінансова організація чисельність ІТ підрозділу більше 30-ти).
 • Обслуговування та підтримка віртуальної інфраструктури замовника, розміщеної в віддаленому ЦОД.
 • Повний аутсорсинг ІТ (більше 15 філій).